Genealogy data of Dolman or Dowman, of Pocklington

Virtute et Veritate (Courage and truth)

Sancho, sn de Maranon de MARANON + … …