Genealogy data of Dolman or Dowman, of Pocklington

Virtute et Veritate (Courage and truth)

Interactive tree of (RA'U) Réu

(IBRAHIM) Abraham 1985 BCE1810 BCE
Sarai Sarah
Hagar
(TARIH) Térah 2055 BCE
Maria
(NAHUR) Nahor
(SARAGH) Serug
(RA'U) Réu
(Pelag FALIKH) Péleg
(Eber `AYBAR) Éber
Shélah 2281 BCE1817 BCE
ARPAKSHAD 2368 BCE1346 BCE